طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل پذیرش به انگلیسی قابل پذیرش یعنی چه

قابل پذیرش

acceptable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها