طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل گفتگو به انگلیسی قابل گفتگو یعنی چه

قابل گفتگو

debatable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها