طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قارى کتاب مقدس در کلیساى کاتولیک به انگلیسی قارى کتاب مقدس در کلیساى کاتولیک یعنی چه

قارى کتاب مقدس در کلیساى کاتولیک

lector

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها