طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قارچ ناقص آفت گیاهى به انگلیسی قارچ ناقص آفت گیاهى یعنی چه

قارچ ناقص آفت گیاهى

verticillium

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها