طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قرار دادن یا گرفتن به انگلیسی قرار دادن یا گرفتن یعنی چه

قرار دادن یا گرفتن

position

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها