طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قسمت جامد گیاهان به انگلیسی قسمت جامد گیاهان یعنی چه

قسمت جامد گیاهان

cellulose

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها