طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قطعات ابرهاى کوچک و سفیدى که در ارتفاعات زیاد قرار دارد به انگلیسی قطعات ابرهاى کوچک و سفیدى که در ارتفاعات زیاد قرار دارد یعنی چه

قطعات ابرهاى کوچک و سفیدى که در ارتفاعات زیاد قرار دارد

cirrocumulus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها