معنی و ترجمه کلمه قلب و تحریف به انگلیسی قلب و تحریف یعنی چه

قلب و تحریف

metathesis
permutation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها