طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قوه ابتکار به انگلیسی قوه ابتکار یعنی چه

قوه ابتکار

creativeness
creativity
ingenuity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها