معنی و ترجمه کلمه لزله نگار به انگلیسی لزله نگار یعنی چه

لزله نگار

seismograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها