طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه لزله نگار به انگلیسی لزله نگار یعنی چه

لزله نگار

seismograph

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها