طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ماده قندى که از اکسیداسیون مانیتول به دست مى آید به انگلیسی ماده قندى که از اکسیداسیون مانیتول به دست مى آید یعنی چه

ماده قندى که از اکسیداسیون مانیتول به دست مى آید

mannose

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها