معنی و ترجمه کلمه ماله کشیدن به انگلیسی ماله کشیدن یعنی چه

ماله کشیدن

trowel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها