معنی و ترجمه کلمه ماهى پردار به انگلیسی ماهى پردار یعنی چه

ماهى پردار

flying fish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها