طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ماه شناسى به انگلیسی ماه شناسى یعنی چه

ماه شناسى

selenography
selenology

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها