معنی و ترجمه کلمه مبارک به انگلیسی مبارک یعنی چه

مبارک

auspicious
benedict
blessed
blest
felictous
happy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها