معنی و ترجمه کلمه متواضع تر به انگلیسی متواضع تر یعنی چه

متواضع تر

humbler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها