طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مجسم کننده شخصیت دیگرى به انگلیسی مجسم کننده شخصیت دیگرى یعنی چه

مجسم کننده شخصیت دیگرى

personifier

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها