معنی و ترجمه کلمه محلول معطر آب آمونیاک و الکل به انگلیسی محلول معطر آب آمونیاک و الکل یعنی چه

محلول معطر آب آمونیاک و الکل

salvolatile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها