معنی و ترجمه کلمه محل دخول رگ و پى به انگلیسی محل دخول رگ و پى یعنی چه

محل دخول رگ و پى

hilum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها