معنی و ترجمه کلمه محکومیت به انگلیسی محکومیت یعنی چه

محکومیت

condemnation
coniviction
conviction
proscription

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها