معنی و ترجمه کلمه مخالف نبودن به انگلیسی مخالف نبودن یعنی چه

مخالف نبودن

indulge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها