طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مربوط به مکتب یا فلسفه ى تحلیلى به انگلیسی مربوط به مکتب یا فلسفه ى تحلیلى یعنی چه

مربوط به مکتب یا فلسفه ى تحلیلى

analytic
analytical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها