طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مسلم گرفتن به انگلیسی مسلم گرفتن یعنی چه

مسلم گرفتن

grant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها