طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مظنه رسمى تنزیل که توسط بانک مرکزى تعیین مى شود به انگلیسی مظنه رسمى تنزیل که توسط بانک مرکزى تعیین مى شود یعنی چه

مظنه رسمى تنزیل که توسط بانک مرکزى تعیین مى شود

bank rate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها