معنی و ترجمه کلمه معتدل شدن به انگلیسی معتدل شدن یعنی چه

معتدل شدن

slake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها