معنی و ترجمه کلمه معلومات به انگلیسی معلومات یعنی چه

معلومات

ger
information
witting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها