طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه معلومات به انگلیسی معلومات یعنی چه

معلومات

ger
information
witting

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها