معنی و ترجمه کلمه منبع سیستم به انگلیسی منبع سیستم یعنی چه

منبع سیستم

system resource

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها