طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه منبع سیستم به انگلیسی منبع سیستم یعنی چه

منبع سیستم

system resource

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها