معنی و ترجمه کلمه موجب اختناق رحمى به انگلیسی موجب اختناق رحمى یعنی چه

موجب اختناق رحمى

hysterogenic
hysteroid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها