معنی و ترجمه کلمه نامزد انتخابات به انگلیسی نامزد انتخابات یعنی چه

نامزد انتخابات

campaigner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها