طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نایب سفارت به انگلیسی نایب سفارت یعنی چه

نایب سفارت

charge d'affaires

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها