معنی و ترجمه کلمه نجم البحر به انگلیسی نجم البحر یعنی چه

نجم البحر

medusa
starfish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها