طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ندارد به انگلیسی ندارد یعنی چه

ندارد

hadn't

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها