طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نرده مخصوص دستگیره به انگلیسی نرده مخصوص دستگیره یعنی چه

نرده مخصوص دستگیره

handrail

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها