طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نظر به به انگلیسی نظر به یعنی چه

نظر به

considering

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها