طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نظیربودن به انگلیسی نظیربودن یعنی چه

نظیربودن

pattern

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها