طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نقطه به انگلیسی نقطه یعنی چه

نقطه

ace
dot
fleck
full stop
iota
jot
mark
minim
mote
part
period
plot
point
prick
punctation
speck
speckle
splotch
spot
stop
tittle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها