طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نوشته یا تصویر برجسته نما به انگلیسی نوشته یا تصویر برجسته نما یعنی چه

نوشته یا تصویر برجسته نما

stereograph

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها