معنی و ترجمه کلمه نوعى عنکبوت زهردار که جنس ماده آن سیاه رنگ است به انگلیسی نوعى عنکبوت زهردار که جنس ماده آن سیاه رنگ است یعنی چه

نوعى عنکبوت زهردار که جنس ماده آن سیاه رنگ است

black widow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها