طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نوعى عنکبوت زهردار که جنس ماده آن سیاه رنگ است به انگلیسی نوعى عنکبوت زهردار که جنس ماده آن سیاه رنگ است یعنی چه

نوعى عنکبوت زهردار که جنس ماده آن سیاه رنگ است

black widow

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها