طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نویسنده به انگلیسی نویسنده یعنی چه

نویسنده

author
composer
craftsman
penman
scrivener
writer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها