طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نو گرایى به انگلیسی نو گرایى یعنی چه

نو گرایى

modernism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها