طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نى انبان که در اسکاتلند مرسوم است به انگلیسی نى انبان که در اسکاتلند مرسوم است یعنی چه

نى انبان که در اسکاتلند مرسوم است

bagpipe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها