معنی و ترجمه کلمه هاگدان بزرگ محتوى هاگ ماده به انگلیسی هاگدان بزرگ محتوى هاگ ماده یعنی چه

هاگدان بزرگ محتوى هاگ ماده

megasporangium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها