طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه هاگدان بزرگ محتوى هاگ ماده به انگلیسی هاگدان بزرگ محتوى هاگ ماده یعنی چه

هاگدان بزرگ محتوى هاگ ماده

megasporangium

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها