طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه هجو آمیز به انگلیسی هجو آمیز یعنی چه

هجو آمیز

caustic
libellous
libelous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها