طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه هم فشارش به انگلیسی هم فشارش یعنی چه

هم فشارش

compression

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها