معنی و ترجمه کلمه هواپیماى بمب افکن به انگلیسی هواپیماى بمب افکن یعنی چه

هواپیماى بمب افکن

bomber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها