طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه هواپیما را با سرعت و با زاویه تند به بالا راندن به انگلیسی هواپیما را با سرعت و با زاویه تند به بالا راندن یعنی چه

هواپیما را با سرعت و با زاویه تند به بالا راندن

zoom

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها