طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به الحاق به انگلیسی وابسته به الحاق یعنی چه

وابسته به الحاق

incorporative

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها