طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به انحطاط به انگلیسی وابسته به انحطاط یعنی چه

وابسته به انحطاط

degenerative

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها