طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به انسان شناسى به انگلیسی وابسته به انسان شناسى یعنی چه

وابسته به انسان شناسى

anthropological

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها