طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به انسان هاى عصر قدیم به انگلیسی وابسته به انسان هاى عصر قدیم یعنی چه

وابسته به انسان هاى عصر قدیم

palaeoanthropic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها